Den har sedan tidigare visat sig ge goda resultat och minskat det dödliga våldet i Malmö och i flera delstater i USA. På onsdagen tog politikerna i Göteborg beslut om att införa modellen Sluta skjut även här.