Ibn Rushd nekas över 850.000 i bidrag från Göteborgs stad.