Göran Persson och Anitra Steens brygga bryter mot strandsskyddet – det tyckte länsstyrelsen i Sörmland som krävde att makarna forslade bort bryggan och betalade ett vite på totalt 50 000 kronor. Men Mark- och miljödomstolen river nu upp länsstyrelsens beslut.