Förbifart Stockholm blir en av världens längsta vägtunnlar • Så blir det att åka i den.