Ett av Vänsterpartiets toppnamn på riksdagslistan i Halland, Gökhan Doramar (V), riskerar att uteslutas ur partiet. Detta efter att flera anonyma anklagelser riktats mot honom under året och att han gjort inlägg på sociala medier där han kritiserar partiet och dess företrädare.