Borgholm Energi genomför regelbundna provtagningar av vattnet i dricksvattentäkten i Lindby. Därmed anser man det säkert att fortsätta ta dricksvatten från vattentäkten vid vilken det i slutet av förra året upptäcktes gödselspridning.