Dagen efter gödselläckaget uppgav platschefen på biogasanläggningen att situationen var under kontroll.