Från 25 oktober är det åter fritt fram för svenskar att resa in i Danmark. Den covid-relaterade gränskontrollen kommer att tas bort och krav på covid-test vid inresa som hittills gällt för ovaccinerade personer slopas.