Delar av glaciären i fjällområdet Sylarna i Jämtland har kollapsat, rapporterar P4 Jämtland. Utvecklingen syns även på andra håll i landet. Totalt har Sveriges glaciärer minskat med 30 procent på hundra år.– En glaciärs tillväxt och minskning är en direkt effekt av klimatet på platsen, säger länsstyrelsens miljöövervakare Thomas Bergström.