Under dagen har den före detta särskilde Rysslandsutredaren Robert Mueller frågats ut i USA:s representanthus.