Politikerna fattade 2018 beslut om att säkra dricksvattentillförseln i Råneå efter att den nuvarande vattentäkten, Andträsket, drabbats av giftig algblomning. Redan nu pågår förberedelser för kunna färdigställa projektet år 2028.