Kallas ”Sibiriens Maldiverna” – sjön får sin färg av giftiga kemikalier.