– Faktum är att växter är dåliga på att ta upp PAH ur jorden, säger Emma Hallin Ankarberg, toxikolog vid LIvsmedelsverket, apropå riskerna med att odla i förorenad mark. Då är det mer friskfyllt med mat som är mycket rökt eller hårt grillad – men det allra hälsofarligaste är att röka säger hon också i klippet här.