Stjärnarkitekten bakom • Samma sorts plasttak som i Peking och München.