Blodcentralerna behöver fylla på lagren inför jul. Brukar du ge blod? Varför/varför inte? Motivera gärna!