DN 7/12 2018. Ytterst måste Ungern berövas sitt medlemskap i EU om landet inte håller sig inom det öppna samhällets råmärken.