Traditionellt sett är valdeltagandet i EU-valen lågt i Dals-Ed. Men kanske håller något på att förändras. Yngre väljare ser ett tydligare samband mellan besluten i EU och hur de påverkas av dem i Dals-Ed. Och alla SVT Nyheter Väst pratar med ska rösta.