Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har haft hemliga kontakter med skogsbolagens lobbyist via sin privata email. När SVT har begärt ut de aktuella mejlen meddelar Skogsstyrelsen nu att de blivit raderade.