Folkhälsomyndigheten föreslår att regioner får större handlingskraft vid lokala utbrott – Boris Lennerhov inte orolig.