I slutet av veckan kommer studenten Anna Sikeas Englundh att lämna in en lista med namn på över 350 studenter och utomstående i protest mot Högskolan i Gävles beslut om att flera program kan komma att läggas ned. En fråga som nu utreds internt.