Magnus Ljung, Gävles samordnare för hedersvåld och våldsbejakande extremism, packar ner sina saker i flyttkartonger. För två år sedan anställdes han av kommunen, men nu avslutas projektet.