Hédi Frieds bortgång möts med sorg – och tacksamhet för hennes livsgärning.