Ny rapport från Bill & Melinda Gates Fondation • Pandemin ett stort bakslag för FN:s mål