Sanna Kullin är sista gästtecknaren från Serieskolan.