Planerna på en ny gasterminal i Oxelösunds hamn har fått de boende i området att agera. Nu har de gemensamt lämnat in en överklagan till mark- och miljödomstolen och vill att terminalen byggs på en annan plats. – Det känns olustigt, säger Leif Pettersson, en av de boende i Gamla Oxelösund.