Vitkindade gäss är sedan flera år tillbaka ett stort problem i Nyköping. Sedan 2010 har kommunen bedrivit skyddsjakt på gässen, men i år har man för första gången inte behövt skjuta någon gås. Kommunens förebyggande åtgärder har gett resultat.