Roger Andersson, professor i i kulturgeografi, om att sätta gränser utifrån ursprung.