Tokyobörsen öppnar på plus samtidigt som investerare är i full färd med att bedöma risken för inflation och recession efter att Fed-chefen Jerome Powell påtalat behovet av ytterligare räntehöjningar.