Kriminella gäng utnyttjar barn så unga som åtta år för att övervaka bostadsområden i Göteborg. Det hävdar Maria Wallin som i flera år arbetat med gängproblematik inom både kommunen och polisen. Efter intervjuer med 200 nyckelpersoner framkommer också att anställda har ”tystats ner” av sina chefer, vilket enligt henne kan ha lett till att tidiga insatser uteblivit.