I ett försök att locka fler till hembygdsföreningens verksamheter är man i Blädinge i full gång med att tillverka en kolmila. Under nästa veckas skördefest ska den sättas i brand.