Äldre byggnaderna vid byns entré föreslås rivas – och ersättas med 60 bostäder.