För första gången har RNA utvunnits ur ett utrotat djur.