För bara två år sedan satsades 21 miljoner kronor på Gagnefs kyrka. Nu tvingas man sälja fastigheter och säga upp personal.