Fyra personbilar har krockat vid Backadalsmotet i Göteborg.Olyckan har stor trafikpåverkan.– Vi har stängt av alla körfält i södergående riktning förutom ett, säger Janne Severinsson, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten i Storgöteborg.