Många av de som ansöker om att få bli deltidsbrandmän klarar inte de krav som ställs. Det ställs krav på färdigheter både inom löpning och simning och du kan inte heller bo varsomhelst.