Landet har näst flest smittade i världen – men rapporterar färre virusdöda än andra svårt drabbade länder.