Perioden efter Berlinmurens fall framträder i dag som en egen epok. Men hur kom vi egentligen hit?