Anställda vid Burlövs särskilda boenden • ”Det bästa vore om alla vaccinerade sig.”