Fynd av döda vildsvin har rapporterats från både Sörmland och Skåne. Men SVA, , Statens veterinärmedicinska anstalt, undersöker inte dessa för svinpest, då enstaka kadaver inte sticker ut från det normala.