– Det är diskriminerande. De tittar inte på den ekonomiska aspekten, det säger Linda Siggman i Ludvika när hon fått veta att funktionshindrade med aktivitets- eller sjukersättning inte får ta del av den ökning av bostadstillägget som pensionärer får vid årsskiftet.