En funktionshindrad kvinna på ett LSS-boende på Hammarö kunde enligt VF inte ta sig ut från sitt boende under hela sommaren då hissen var trasig. En anställd, som Lex Sara-anmälde händelsen, skriver i anmälan att brukaren har befunnit sig inomhus i över två månader i värmen.