Det brinner i en lägenhet i Gårdsten i Göteborg.– Vi håller rökdykning. Branden är full utvecklad, säger Mats Gränsmark, larm och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg.