En ladugård i Solnebo utanför Vimmerby är helt övertänd och när räddningsstyrkorna kom till platsen hade elden spridit sig till intilliggande uthus och en lastbil. ”Ladugården går inte att rädda”, säger Ola Ståhlgren räddningstjänstens inre befäl i Vimmerby.