En eldsvåda har brutit ut i ett slakteri i Brålanda. Branden är fullt utvecklad, uppger räddningstjänsten.– Det var personal som upptäckte att det rök från taket på byggnaden, säger Hans Därnemyr, räddningschef i Norra Älvsborg.