Räddningstjänsten ryckte på lördagseftermiddagen ut till turistanläggningen Mattila i Östmark sedan ett trähus fattat eld. Det rörde sig om en glödbrand i en vägg som hade spridit sig vidare mot golv och tak. Men vid 16.30-tiden bedömdes läget vara under kontroll.