Kan oron i en stadsdel minska genom lek? Det hoppas arrangörerna bakom evenemanget ”Mötesplats Gottsunda” som ordnar massor av aktiviteter för barnen i Gottsunda.