På knappt sex mil kuststräcka har det ideella strandstädningsprojektet Vraket i Kungsbacka kommun samlat ihop tre ton skräp under 2020. – Det största problemet är linrester för det trasslar fåglar in sig i, säger Gösta Fransehn, grundare av strandstädningprojektet.