Från att ha varit ett komplement till hemmet är fritids nu ett allt viktigare komplement till skolan. På Hökåsenskolan menar fritidspedagog Nicklas Östlund att planeringstid och stöd från ledningen är a och o.