Den fristående Jacobiskolan i västra Stockholm kommer inte att kunna öppna igen.