Skolinspektionen kritiserar en friskola i Gävle för att ha utsatt en dåvarande elev för kränkande behandling genom att ha hållit fast denne vid en handfull tillfällen då eleven gått till attack mot andra på skolan.